ترامپ : حمله نظامی احتمالی به ایران متعادل خواهد بود

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا قبل از حرکت به مکزیکوسیتی در حیاط کاخ سفید به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد

ترامپ : حمله نظامی احتمالی به ایران متعادل خواهد بود

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا قبل از حرکت به مکزیکوسیتی در حیاط کاخ سفید به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد.

ترامپ اعلام کرد : حمله نظامی آمریکا به ایران بعلت حملات ترتیب یافته به تاسیسات نفتی متعلق به شرکت نفت ملی آرامکو سعودی پاسخی متعادل خواهد بود.

ترامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران پشت پرده حمله ترتیب یافته به مراکز شرکت نفتی آرامکو سعودی قرار دارد یا خیر؟ گفت در مدت زمان کوتاهی این موضوع مشخص خواهد شد. پس از قطعیت یافتن موضوع تصمیم خواهیم گرفت که منبعد چه خواهد شد؟

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مقابله به مثل با حملات ایران به تاسیسات نفتی آیا ترتیب حمله نظامی احتمالی از سوی آمریکا بر علیه اینکشور متوازن خواهد بود یا خیر؟ گفت بله این حمله متعادل خواهد بود و از قدرت نظامی بی رویه اجتناب خواهیم ورزید.

وی افزود افزایش قیمت نفت بعلت حملات به شرکت نفت ملی آرامکو آمریکا را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا قبل از حرکت به مکزیکوسیتی در حیاط کاخ سفید به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد.

ترامپ اعلام کرد : حمله نظامی آمریکا به ایران بعلت حملات ترتیب یافته به تاسیسات نفتی متعلق به شرکت نفت ملی آرامکو سعودی پاسخی متعادل خواهد بود.

ترامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران پشت پرده حمله ترتیب یافته به مراکز شرکت نفتی آرامکو سعودی قرار دارد یا خیر؟ گفت در مدت زمان کوتاهی این موضوع مشخص خواهد شد. پس از قطعیت یافتن موضوع تصمیم خواهیم گرفت که منبعد چه خواهد شد؟

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مقابله به مثل با حملات ایران به تاسیسات نفتی آیا ترتیب حمله نظامی احتمالی از سوی آمریکا بر علیه اینکشور متوازن خواهد بود یا خیر؟ گفت بله این حمله متعادل خواهد بود و از قدرت نظامی بی رویه اجتناب خواهیم ورزید.

وی افزود افزایش قیمت نفت بعلت حملات به شرکت نفت ملی آرامکو آمریکا را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.خبرهای مرتبط