ایران از بزرگترین فرش دست بافت یکپارچه جهان رونمایی کرد

نمایشگاه بین المللی فرش تبریز از سوی حسن روحانی افتتاح شد

1246534
ایران از بزرگترین فرش دست بافت یکپارچه جهان رونمایی کرد

ایران بزرگترین فرش یکپارچه جهان را معرفی کرد.

این فرش 600 متری در نمایشگاه بین المللی فرش تبریز که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افتتاح گردید، به معرض دید گذاشته شد.

در بافت این فرش یکپارچه از 70 رنگ متفاوت استفاده گردید.

فرش مذکور به وزن سه تن بوده و برای بافت آن 6 سال زمان در 2 نوبت کاری صرف شده است.

نمایشگاهی که بزرگترین فرش یکپارچه جهان در آن به معرض دید گذاشته شده ، تا 4 ام آگوست در تبریز باز خواهد بود.

رسانه هایی گروهی ایران این فرش را بعنوان بزرگترین فرش دست باف یکپارچه جهان تلقی می کنند.خبرهای مرتبط