دستگیری جاسوسان آمریکایی و دیگر کشورهای خارجی در ایران

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران سخنانی در این زمینه بیان کرد

دستگیری جاسوسان آمریکایی و دیگر کشورهای خارجی در ایران

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اظهار داشت: در زمینه‌های زیادی جاسوسان آمریکایی و جاسوسان سرویس های بیگانه را در مراکز حساس مختلف شناسایی کردیم و آنان را پس از دستگیری به دستگاه قضا تحویل دادیم.

به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، وی همچنین تصریح کرد جزئیات شناسایی و دستگیری این جاسوسان آمریکایی  از طریق مستندی که تهیه شده است به اطلاع مردم می رسد.

وزیر اطلاعات ایران تعداد این افراد که متهم به جاسوسی برای «سیا» شده‌اند را اعلام نکرده ولی گفت هویت این افراد را اعلام خواهیم کرد. 

خبرگزاری آناتولی خبرهای مرتبط