مراسم روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد

مراسم روز جهانی کارگر صبح امروز با شرکت هزاران کارگر و فعالان کارگری در تهران برگزار شد

1193199
مراسم روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد

مراسم روز جهانی کارگر صبح امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت (اول ماه می) با شرکت هزاران کارگر و فعالان کارگری مقابل خانه کارگر خیابان ابوریحان تهران پایتخت ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، در این مراسم، کارگران با حضور در مقابل خانه کارگر، خواسته‌های صنفی خود را یادآور شده و به وضعیت فعلی معیشت اعتراض کرده اند.

کارگران ایرانی با سر دادن شعارهای مانند، "سرمایه‌دار خائن اخراج باید گردد"، "قرارداد موقت ملغی باید گردد"، "مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر" و "کارگران اتحاد اتحاد" اعتراض خود به وضعیت اشتغال و معیشت را نشان دادند.

در ادامه این مراسم شماری از مسئولین تشکل‌های کارگری ایران و تهران با ایراد سخنرانی نسبت به سختگیری‌های حاکمیت برای برگزاری روز جهانی کارگر اعتراض کردند.

علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر ایران، گفت: نیروهای انتظامی بدانند همه در کشور حقی دارند و کارگران هم حقی دارند. حق ما راهپیمایی کردن است و برای این حق‌مان اینجا هستیم. ما برای نشستن نیامده‌ایم؛ این حق ما است که راهپیمایی کنیم. همه دنیا روز کارگر راهپیمایی می‌کنند.

محجوب که رئیس فراکسیون کارگری مجلس ایران نیز هست، اظهار داشت: از همه شما کارگرانی که ایستاده‌اید و خسته هستید، عذرخواهی می‌کنم. بارها به ما گفتند برای تجمعات خودتان، اجازه بگیرید. ما پنج سال است که درخواست می‌دهیم اما آن‌ها مخالفت می‌کنند.خبرهای مرتبط