رئیس بانک مرکزی ایران لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر پول ملی را تقدیم مجلس کرد

رئیس کل بانک مرکزی ایران در حساب کاربری خود در سایت اجتماعی جزییات لايحه پيشنهادی حذف ٤ صفر از پول ملی را در پنج بند تشریح کرد

1120378
رئیس بانک مرکزی ایران لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر پول ملی را تقدیم مجلس کرد

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران لايحه پيشنهادی حذف ٤ صفر از پول ملی ایران را تقدیم مجلس کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی ایران در حساب کاربری خود در سایت اجتماعی جزییات لايحه پيشنهادی حذف ٤ صفر از پول ملی را در پنج بند تشریح کرد.

همتی در این لایحه چنین توضیح داد: 

١- لازمه اجرایی شدن این طرح، تصویب دولت و تایید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد.

٢- یک فرایند زمان بر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما، اجرای آن نزدیک دو سال طول می کشد.
٣- این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و بکارگیری ابزارهای نوین سیاست های پولی و شیوه های جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود.
4- بعد از قانونی شدن، پول های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس های فرسوده قبلی وارد چرخه می شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی نخواهد بود.

٥- اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین المللی ارتقا می بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است.

همتی افزود: با تصویب این لایحه در مجلس چاپ اسکناس های جدید آغاز خواهد شد.

  خبرهای مرتبط