هندوستان تابعیت از تحریمات ایالات متحده امریکا را رد کرد

وزیر امور خارجه هندوستان: هندوستان تنها از تحریماتی که سازمان ملل تعیین میکند، تابعیت میکند

980759
هندوستان تابعیت از تحریمات ایالات متحده امریکا را رد کرد

سشما سواراج وزیر امور خارجه هندوستان، طی بیاناتی، ضمن اظهار اینکه موقعیت کشورش با کشورهای دیگر متفاوت است، ابراز داشت که هندوستان تنها از تحریماتی که سازمان ملل تعیین میکند، تابعیت کرده و تنها تفاوتش با کشورهای دیگر، عدم تابعیت از تصمیمات تحریم یک طرفه دیگر کشورها میباشد.

روابط اقتصادی و سیاسی میان هندوستان و ایران در سطح بالایی بوده و ایران در رده های اول لیست کشورهایی است که هندوستان از آنها نفت خریداری میکند.خبرهای مرتبط