مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو: ترکیه روی شانه غول های خودروساز جهانی ایستاده است

مدیرعامل اسبق شرکت «ایران‌خودرو» ایران، ترکیه را نمونه موفقی در زمینه صنعت خودروسازی در سطح جهان و صادرات آن به کشورهای مختلف دانست

مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو: ترکیه روی شانه غول های خودروساز جهانی ایستاده است

داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل اسبق شرکت «ایران‌خودرو» ایران با اشاره به موفقیت های ترکیه در زمینه خودروسازی گفت: ترکیه با صنعت خودرو دنیا همکاری کرده و روی شانه غول های خودروساز خارجی ایستاده است.

وی در گفتگو با سایت تحلیل خبری «عصرایران» به مقایسه جایگاه ترکیه و ایران در صنعت خودروسازی پرداخت و اظهار داشت:

«در دهه‌های اخیر ترکیه، ایران و کُره جنوبی، به عنوان کشورهای در حال توسعه شناخته می شدند. این سه کشور در این چند دهه تلاش کردند توسعه یافته شوند.

هم اکنون کره جنوبی در شمار کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و ترکیه، جزو کشورهای نوظهور و تازه صنعتی است. ایران همچنان درحال توسعه باقی مانده و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای نیل به توسعه اجرا می کند.

تورگوت اوزال، با تغییر برنامه، به دنبال اقتصاد آزاد رفت و اقتصاد دولتی را کنار گذاشت. رشد و نموّ صنعت خودروی ترکیه از آنجا شروع شد. سپس شرکت های خودروسازی دنیا در ترکیه سرمایه گذاری کردند.

شرکت های خودروساز معروف دنیا، در ترکیه سرمایه گذاری کرده و به آنجا علم و دانش برده اند. الان ترکیه سالیانه 20 میلیارد دلار، صادرات خودرو دارد. یک میلیون و 300 هزار خودرو توسط همان شرکت ها در ترکیه تولید و حدود 700 یا 800 هزار دستگاه صادر می شود.

ترکیه با دنیا و با صنعت خودروی دنیا همکاری کرده و روی شانه غول های خودروساز خارجی ایستاده است. این که ترکیه از شرکت های خارجی می خواهد در این کشور سرمایه گذاری کنند، اولین قدم است.

ترکیه بطور جدی دنبال تولید خودرو ملی نرفته است. البته می گوید می‌خواهیم آن را تولید کنم ولی عملا این کار را نکرده است. کار با خوردوسازان خارجی برای ترکیه ارزآوری دارد. با صادرکردن 700 هزار خودرو 20 میلیارد دلار ارز وارد ترکیه می شود.

کدام صنعت به غیر از نفت و گاز در مملکت ما هست که 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد؟ این 20 میلیارد دلار یعنی به اندازه 20 میلیارد دلار در ترکیه، کار انجام شده و ارزش افزوده ایجاد شده است.

ایران تولید خودروی سمند را تجربه کرد. در سال های بعد، فقط بدنه و تزئینات داخلی آن تغییر کرد. ما برای تولید خودرو سمند هزینه زیادی کردیم ولی صنعت قطعه سازی ما، ضعیف بود و نتوانستیم تیراژ تولید سمند را به سرعت به 100 هزار دستگاه در سال برسانیم. هشت سال طول کشید تا به تیراژ 100 هزار دستگاه برسد.»

* البته سرمایه گذاری شرکت های خودروساز دنیا در ترکیه، از جنبه اشتغال و به کار گیری کارگران ترکیه هم توانسته است برای این کشور مفید باشد. 

-بله. همین کار برای ترکیه ارزآوری هم دارد. وقتی 700 هزار خودرو صادر می شود 20 میلیارد دلار ارز وارد مملکت می شود. کدام صنعتی به غیر از نفت و گاز در مملکت ما هست که 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد؟ این 20 میلیارد دلار یعنی به اندازه 20 میلیارد دلار در ترکیه، کار انجام شده و ارزش افزوده ایجاد شده است. 


*در سال 2016 ترکیه توانسته است 24 میلیارد دلار صادرات خودرو داشته باشد. آیا قطعه سازان ترکیه جایگاه بالایی در تولید دارند که سهم زیادی از درآمدهای حاصل از تولید خودرو داشته باشند یا عمدتا همان شرکت های خودروساز معروف دنیا در حوزه قطعه سازی فعالیت بیشتری دارند؟ 

-صادرات خودروی ترکیه تشکیل شده از قطعات و مجموعه ها. قطعه ساز ترکیه، قطعات خودرو را تولید می کند و خودرو به اسم خودروساز صادر می شود. ضمن این که صنعت قطعه سازی ترکیه هم، در سال رأساً 5 میلیارد دلار صادرات قطعه به کشورهای اروپایی دارد. 

شرکت های قطعه سازی ترکیه مستقل هستند و شرکت های خودرو ساز با قطعه سازان دنیا کار می کنند. شرکت خودرو سازی مثل تویوتا به این عنوان در ترکیه برای تولید خودرو سرمایه گذاری کرده که قطعه تولیدی قطعه ساز ترکیه، مثل قطعه ژاپنی است و هم از نظر قیمت رقابت می کند و هم از نظر کیفیت.خودروهایی که در ترکیه ساخته می شود به طور کامل و 100 درصد، ساخت داخل ترکیه نیست. در حد 50 درصد یا 70 درصد ساخت داخل است و ارزش افزوده ایجاد می کند. کار و شغل ایجاد می شود. قطعات تولیدی در ترکیه، از نظر قیمت و کیفیت با قطعات فرانسوی و ژاپنی رقابت می کند. 

وقتی که قطعات ساخت ترکیه این طور است، ترکیه می تواند سالیانه 700 هزار خودرو صادر کند. اصلا قابل مقایسه با تعداد خودرویی که ما صادر می کنیم، نیست. خبرهای مرتبط