وقوع تشنج به هنگام ورود کاروان روحانی به معدن قیش یورت

تصاویر ارسال شده از لحظه ورود کاروان حامل حسن روحانی، به معدن قیش یورت آزادشهر، حکایت از آن دارد که برخی از خانواده های داغدار احتمالا در معرض خشونت نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

727282
وقوع تشنج به هنگام ورود کاروان روحانی به معدن قیش یورت

براساس تصاویر ارسال شده از لحظه ورود حسن روحانی رییس جمهوری ایران به معدن حادثه دیده قیش یورت در ازادشهر، به نظر میرسد که برخی از خانواده های معدنچیان که هنوز بی صبرانه منتظر نجات عزیزان خود در عمق معدن هستن از سوی نیروهای امنیتی هدف خشونت قرار گرفته اند.

اگرچه ابعاد این خشونت به درستی روشن نیست اما در تصاویر ارسال شده به نظر میرسد که برخی از زنان و مردان با پریدن به جلوی اتوموبیلهای کاروان حامل حسن روحانی، با فریاد و زاری در حال تقاضای کمک هستند.

همچنین تصاویر دیگر نیز حاکی از آن است که در هنگام سخنرانی حسن روحانی جمعیت حاضر دچار نارآرامی شده و حتی برخی از آنها به ماشین حامل رییس جمهور حمله می کنند.

در ویدئویی دیگر کارگری مشاهده می شود که با در در دست داشتن میکروفون در حال سخنرانی در برابر روحانی است و به او می گوید که سفر شما به اینجا بعد از وقوع فاجعه هیچ فایده ای ندارد.خبرهای مرتبط