اخبار هولناک از احتمال مرگ ده ها تن در ساختمان پلاسکو

در محل ریزش ساختمان پلاسکو شمار زیادی از آتش نشانان، خبرنگاران، رهگذران و صاحبان مغازه حضور داشتند.

654932
اخبار هولناک از احتمال مرگ ده ها تن در ساختمان پلاسکو

به گزارش تابناک ساختمان پلاسکو در حالی فرو ریخت و آوار شد که شمار زیادی از آتش نشانان اعزام شده از ایستگاه های مختلف شهر تهران در محل حادثه حضور داشتن و مشغول انجام وظایف محوله بودند.  

از این رو با اعلام خبر ریزش این ساختمان، نگرانی در خصوص سلامت این ماموران شدت گرفت.

این در حالی است که اکنون خبر می رسد بر اثر این رویداد، چند ده تن از ماموران آتش نشانی تهران کشته شده اند. 

این خبر هنوز از سوی مقامات رسمی تایید نشده است.خبرهای مرتبط