گردشگران آلمان به حالت قهر از کرمان بازگشتند

فحاشی راننده اتوبوس گردشگری در کرمان به سیاحان آلمانی، سبب بازگشت انها به یزد شد.

622539
گردشگران آلمان به حالت قهر از کرمان بازگشتند

به گزارش میزان، محمد باژیان مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کرمان ضمن عذرخواهی از برخورد و اهانت راننده اتوبوس با مسافران گفت: به دستور استاندار کرمان جلسه ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل و قرار شد ضمن توبیخ شرکت حمل و نقل مربوط، تا اطلاع ثانوی از خدمات راننده خاطی استفاده نشود.

وی یادآور شد: یک گروه گردشگری آلمانی با لیدر خارجی مسلط به زبان فارسی در مسیر حرکت به استان کرمان بودند که متاسفانه راننده اتوبوس با آنان بدرفتاری و فحاشی کرد و گردشگران با ناراحتی به استان یزد بازگشتند.

مدیرکل بازرسی استانداری کرمان گفت: این اداره کل به عنوان شاکی اصلی با اعمال قانون از ادامه اینگونه رفتارها جلوگیری خواهد کرد.

 خبرهای مرتبط