"قهرمان" سوپرلیگ ترندیول در آخرین هفته مشخص می‌شود

پرده هفته سی و هفتم لیگ با دربی حساس بین گالاتاسارای رهبر لیگ و فنرباغچه رده دومی بسته شد

2141862
"قهرمان" سوپرلیگ ترندیول در آخرین هفته مشخص می‌شود

گره قهرمانی در سوپرلیگ ترندیول در سی و هشتمین و آخرین هفته مشخص می‌شود.

پرده هفته سی و هفتم لیگ با دربی حساس بین گالاتاسارای رهبر لیگ و فنرباغچه رده دومی بسته شد.

فنرباغچه در بازی رفت با نتیجه 1 بر 0 گالاتاسارای را شکست داد.

فنرباغچه با این برد امتیازات خود را به 96 رسانده و اختلاف امتیاز گالاتاسارای را به 3 رساند.

در هفته سی و هشتم سوپرلیگ، گالاتاسرای با 99 امتیاز میهمان قونیه‌اسپورکه برای ماندن در  دسته مبارزه می‌کند، خواهد بود.

فنرباغچه از استانبول‌اسپور که سقوطش به دسته دوم قطعی است، میزبانی خواهد کرد.

گالاتاسرای در صورت کسب حداقل یک امتیاز مقابل قونیه‌اسپور به قهرمانی می‌رسد.

اگر گالاتاسارای شکست خورده و فنرباغچه پیروز شود، امتیازها مساوی شده و تفاضل دوگانه وارد دور می‌شود.

فنرباغچه که در تفاضل گل برتر از گالاتاسرای است، به این ترتیب به آرزوی قهرمانی 10 ساله خود پایان خواهد داد.خبرهای مرتبط