برگزاری مسابقات قایق‌های بادبانی در تنگه استانبول

تردد کشتی‌ها در تنگه استانبول از ساعات صبح امروز در هر دو جهت متوقف شده است

2141352
برگزاری مسابقات قایق‌های بادبانی در تنگه استانبول

تردد کشتی‌ها در تنگه استانبول به دلیل برگزاری مسابقات قایق‌های بادبانی در چارچوب برنامه‌های 19 مه روز گرامیداشت آتاترک و عید جوانان و ورزش، در هر دو جهت متوقف شد.

تردد کشتی‌ها در تنگه استانبول از ساعات صبح امروز در هر دو جهت متوقف شده است.

مسابقات بوقت محلی تا ساعت 18.00 ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط