دونده ملی‌پوش ترکیه ظرف 2 روز 2 رکورد شکست

ادا نور تولوم دونده ملی‌پوش ترکیه در اولین روز مسابقات صاحب رکورد جدید ترکیه در دوی 400 متر زیر 18 سال و 20 سال شد

1936735
دونده ملی‌پوش ترکیه ظرف 2 روز 2 رکورد شکست

ادا نور تولوم دونده ملی‌پوش ترکیه در دوی 400 متر مسابقات قهرمانی دو و میدانی داخل سالن زیر 20 سال ترک‌سل که در بورسا برگزار شد، دو رکورد را در دو روز شکست.

این دونده ترک در اولین روز این مسابقات صاحب رکورد جدید ترکیه در دوی 400 متر زیر 18 سال و 20 سال شد. ادا نور با دویدن 54.95 ثانیه در 400 متر رکورد 55.07 ثانیه دریا یلدیریم زیر 20 سال ترکیه را شکست.

این ورزشکار جوان روز گذشته در دومین روز مسابقات، در فینال دوی 400 متر رکورد خود را با زمان 54.38 ثانیه افزایش داد.خبرهای مرتبط