تمجید سی ان ان از تیم فوتبال تورک‌گوجو مونیخ

کانال خبری سی ان ان آمریکایی تأکید کرد که هدف تیم فوتبال ترک‌های خارج از کشور تورک‌گوجو مونیخ، اتحاد فرهنگ‌ها در آلمان است

1614160
تمجید سی ان ان از تیم فوتبال تورک‌گوجو مونیخ

کانال خبری سی ان ان آمریکایی تأکید کرد که هدف تیم فوتبال ترک‌های خارج از کشور تورک‌گوجو مونیخ، اتحاد فرهنگ‌ها در آلمان است.

در اخبار سی ان ان، موفقیت تورک‌گوجو مونیخ که در لیگ سوم فوتبال آلمان رقابت می‌کند، از طریق مصاحبه‌ها به مخاطبان منتقل شد.

در اینجا چگونگی تأسیس این باشگاه توسط مهاجران از ترکیه به این کشور در سال 1975 توضیح داده شده است.

در این گزارش به این نکته اشاره شد که شعار باشگاه، "محافظت از سنت‌ها، اتحاد فرهنگ‌ها" می‌باشد.

با تأکید بر اهمیت "آموزش زندگی" به اندازه مهارت‌های فوتبال در این باشگاه، گفته شد که این باشگاه که منبع الهام برای برخی‌هاست، هدف برخی از گروه‌های راست افراطی در آلمان قرار گرفته است.

 

 خبرهای مرتبط