کانادا بعلت ویروس کرونا در بازیهای المپیک سال 2020 توکیو شرکت نخواهد کرد

کمیته المپیک کانادا بعلت شیوع ویروس کرونا در بازیهای المپیک سال 2020 شرکت نخواهد کرد

1383433
کانادا بعلت ویروس کرونا در بازیهای المپیک سال 2020 توکیو شرکت نخواهد کرد

کمیته المپیک کانادا بعلت شیوع ویروس کرونا در بازیهای المپیک سال 2020 شرکت نخواهد کرد.

در اطلاعیه صادره از سوی سایت اینترنتی کمیته المپیک کانادا اعلام کرد این تصمیم به همراه کمیته پارالمپک کانادا اتخاذ شده است.

کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده بود با توجه به تغییر سرعت شیوع ویروس کرونا و در نظر گرفتن سلامتی ورزشکاران تصمیم مربوط به تعویق و یا عدم تعویق بازیهای المپیک توکیو 2020 ظرف چهار هفته اتخاذ خواهد شد .خبرهای مرتبط