حضور ترکیه در مسابقات نوجوانان و جوانان کاراته جهان

ترکیه با 39 ورزشکار پسر و دختر در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان کاراته جهان که قرار است فردا در اسپانیا آغاز شود، شرکت می‌کند.

833176
حضور ترکیه در مسابقات نوجوانان و جوانان کاراته جهان

ترکیه با 39 ورزشکار پسر و دختر در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان کاراته جهان که قرار است فردا در اسپانیا آغاز شود، شرکت می‌کند.

تیم ترکیه با 21 ورزشکار مرد و 18 نماینده زن در مسابقات قهرمانی کاراته نوجوانان و جوانان جهان که قرار است از فردا به مدت 3 روز در جزیره تنریف اسپانیا آغاز شود، به رقابت خواهد پرداخت.

در این مسابقات که هر دو سال یک بار برگزار می شود، در 33 بخش انفرادی و 2 بخش تیمی مدال توزیع خواهد شد.خبرهای مرتبط