اقامه نماز در خارج از مسجد الاقصی

هزاران فلسطینی بعلت رد عبور از فلزیاب های نیروهای امنیتی اسرائیل در خارج از مسجد الاقصی نماز اقامه کردند.