در استان چهار محال و بختیاری 40 نفر از مدعوین یک عروسی مبتلا به کرونا شدند

در استان چهار محال و بختیاری 40 نفر از مدعوین یک عروسی مبتلا به کرونا شدند