برگزاری سی‌و‌پنجمین دوره نمایشگاه کتاب تهران

نمایشگاه کتاب تهران از هزاران ناشر، نویسنده و کتاب‌خوان از سراسر جهان و ایران میزبانی میکند.