ورزشکار ملی ترکیه در مسابقات تکواندو مدال طلا دریافت کرد

ورزشکار ملی ترکیه در مسابقات تکواندو مدال طلا دریافت کرد.