جام جهانی اسنوبورد "فیس 2017" در کایسری ترکیه

شهرداری کلانشهر کایسری، با همکاری فدراسیون اسکی ترکیه و شرکت ارجیس کایسری، مسابقات جام جهانی اسنوبورد ترتیب داده است.

مرحله نهایی جام جهانی اسنوبورد "فیس" به دلیل شرایط بد جوی، با تاخیر آغاز شد.