دلیل محبوبیت کریستیانو رونالدو

کریستیانو رونالدو دو بطری کوکاکولا را از روی میز بلند کرده و در عوض طرفداران را به خوردن آب تشویق کرد.