اتوبوس‌ها، در باد شدیدی که در استانبول موثر بود اینگونه از موتورسواران محافظت کرد