تصاویری از لاشه جنگنده سوریه که در جنگلهای ترکیه سقوط کرده است

لاشه جنگنده سوریه که در جنگلهای ترکیه سقوط کرده است، به تصویر کشیده شد.

لاشه جنگنده متعلق به ارتش سوریه که در حوالی محله یایلاجیک شهرستان آنتاکیه استان حاتای سقوط کرده بود از سوی آژانس آناتولی به تصویر کشیده شد.