تاریخچه ای از کودتاها در ترکیه و پیروزی ملت کبیر ترک در ۱۵ جولای

در این ویدئو تاریخچه ای از کودتاها در ترکیه و پیروزی ملت کبیر ترک در اقدام به کودتای ۱۵ جولای تقدیم شما بینندگلن گرامی خواهد شد.