ترکیه در میدان گازی ساکاریا گاز طبیعی کشف کرد

رئيس‌جمهور ترکیه از کشف 135 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی توسط کشتی حفاری فاتح در میدان گازی ساکاریا خبر داد