تدابیر بینظیر ترکیه برای رفاه شهروندان در دوران قرنطینه

ترکیه در چارچوب مبارزه با شیوع کروناویروس، بیرون آمدن از خانه برای افراد بالای 65 سال و کسانیکه بیماری مزمن دارند را ممنوع کرد. 

سپس برای رفاه حال این شهروندان خط تلفن یاری رسانی تخصیص داده شد.