سوری های پناهجو در ترکیه به خانه و کاشانه خود باز می گردند

سوری های پناهجو در ترکیه به خانه و کاشانه خود باز می گردند. 

اولین گروه 292 نفره متشکل از پناهجویان سوری در پی آغاز عملیات سپرفرات ترکیه برای حراست از امنیت مرزهای خود به جرابلس باز گشتند. 

اوضاع در جرابلس نسبت به گذشته خوب به نظر می رسد ولی هنوز هم مشکل بی آبی ، مواد غذایی و قطع جریان برق به قوت خود باقی است.