سوختگیری هواپیمای ناتو از هواپیما های تانکر ترکیه

 

هواپیماهای تانکر متعلق به نیروی هوایی ترکیه، به هواپیماهای ایالات متحده امریکا که بر روی دریای سیاه پرواز میکنند، در هوا سوخت انتقال دادند.