مراسم گرامیداشت 95 مین سالروز تاسیس جمهوری ترکیه در آنیت کابیر

مراسم گرامیداشت 95 مین سالروز تاسیس جمهوری ترکیه در آنیت کابیر