مانور نظامی ترکیه در مرز مشترک با عراق

ارتش ترکیه در زمینه مانور نظامی که در سیلوپی منطقه نزدیک به مرز مشترک ترکیه و عراق ترتیب داد، اطلاعات دقیقی ارائه نداشت ولی اعلام گردید که عملیان آنتی تروریسم در منطقه به همراه این مانور نظامی با سرعت ادامه خواهد یافت. این مانور نظامی به امنیت منطقه ایی متمرکز شده و سناریوهای احتمالی، نیروهای جنگی و خودروهای نظامی اکثرا متشکل از تانک ها را شامل خواهد شد.