حضور نخست وزیر ترکیه در انتخابات 24 ژوئن

حضور نخست وزیر ترکیه در انتخابات 24 ژوئن