فرودگاه بین‌المللی فضولی با حضور اردوغان و علی‌اف افتتاح شد