فخرالدین آلتون: سازمان تروریستی پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خلق‌ها یکی هستند

فخرالدین آلتون رئیس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه طی پیامی تویتتری اعلام داشت: سازمان تروریستی پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خلق‌ها یکی هستند.