دیدارهای سیپراس در استانبول

نخست وزیر یونان از مسجد ایاصوفیا و مدرسه روحانیون ارتدوکس دیدن کرد