چاووش‌اوغلو به وزیر خارجه سوئد: شما با کدامین صلاحیت خواستار خروج ترکیه از سوریه هستید؟

واکنش چاووش‌اوغلو به وزیر خارجه سوئد: شما با کدامین صلاحیت از ترکیه می‌خواهید که از سوریه خارج شود؟ و یا به ترکیه هشدار می‌دهید؟

اگر بردارن کردمان را با تروریست‌ها در یک کفه ترازو قرار ندهیم، آن وقت در موارد مورد اختلاف نکته نظرات همسویی خواهیم داشت.