"بوزاوک" موشک هوشمند جدید ترکیه

ترکیه تولید انبوه موشک بوزاوک را آغاز کرد