آغاز ششمین همایش تی آر تی ورلد در استانبول

آغاز ششمین همایش تی آر تی ورلد در استانبول