یورش صدها شهرک‌نشین یهودی به مسجدالاقصی

یورش صدها شهرک‌نشین یهودی به مسجدالاقصی