تظاهرات مردم زلاندنو در حمایت از فلسطین

تظاهرات مردم زلاندنو در حمایت از فلسطین