تظاهرات در جلال‌آباد در حمایت از پرچم افغانستان

تعدادی از شهروندان ساکن جلال‌آباد در حمایت از پرچم افغانستان به کوچه و خیابانها ریختند.