سازمان ملل: محاصره غزه مغایر با حقوق بشر بین‌المللی است

سازمان ملل:  محاصره غزه مغایر با حقوق بشر بین‌المللی است