اسرائیل به جوان مبتلا به سندرم داون نیز رحم نکرد

اسرائیل به جوان مبتلا به سندرم داون نیز رحم نکرد. جوان فلسطینی مبتلا به سندرم داون که با ضرب و شتم از سوی سریازان دستگیر شده بود، در مورد این حادثه و نحوه آزادی اش گفت.