نشست فوق‌العاده‌ سازمان همکاری اسلامی در رابطه با فعالیتهای اسرائیل علیه سازمانهای رسانه‌ای

سازمان همکاری اسلامی نشست فوق‌العاده‌ای علیه اطلاعات نادرست و فعالیت‌های اسرائیل علیه سازمان‌های رسانه‌ای برگزار کرد