عملیات هوایی در شمال عراق

در عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه به مناطق مختلف در شمال عراق 12 هدف متعلق به سازمان تروریستی " پ ک ک " منهدم گردید.