حمله تروریستی در پاکستان

در حمله تروریستی به دانشکده پلیس در شهر کویته پاکستان 60 دانشجوی پلیس کشته شده و 117 دانشجو که حال اکثر آنها وخیم است، مجروح شدند.