فلسطین روابط خود با آمریکا را قطع کرد

محمود عباس رئیس دولت فلسطین اعلام کرد در واکنش به "طرح صلح" آماده شده از سوی ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خاورمیانه هم روابط با اسرائیل و هم با آمریکا را قطع کرده است