غارت منابع زیرزمینی و امحای محیط زیست منطقه قره‌باغ از سوی ارامنه

 دهها سال است که منابع زیرزمینی و بسیار ارزشمند در منطقه اشغالی قره‌باغ آذربایجان از جمله طلا و مس، از سوی اشغالگران ارمنی به صورت مستمری غارت می‌شود و محیط زیست منطقه به گونه ای وخیم در حال تخریب شدن است.