آتش سوزی جنگلی در فرانسه

آتش سوزی های جنگلی در جنوب فرانسه 12 هزار انسان را مجبور به ترک خانه  و کاشانه شان کرد. 

بیش از هزار مامور آتش نشانی در نزدیکی های Bormes-les-Mimoses برای مهار حریق تلاش می کنند.