آلودگی هوا در دهلی نو

آلودگی سمی هوا در دهلی نو هندوستان از دو هفته گذشته ادامه دارد. بر اساس اندازه گیری های سفارت آمریکا، درصد ذرات سمی پراکنده در هوا هشت برابر سطح هوای مطلوب می باشد. علیرغم تدابیری نظیر توقف ساخت و سازهای ساختمانی، محدودیت تردد اتومبیل ها و تشویق به استفاده از وسایط نقلیه جمعی، میزان آلودگی هوا در سطحی خطرناک است. گفته می شود، اگزوزهای اتومبیل ها، گرد و خاک و سوزاندن غیرقانونی محصولات کشاورزی در ایالات شمالی کشور از دلایل اصلی آلودگی هوا می باشد.